15 01

Zagreb, 15. siječnja 2019. – Hrvatska udruga turizma (HUT), krovna udruga turističkog sektora, pozdravlja izradu Satelitske bilance turizma Hrvatske koje po međunarodno priznatim standardima mjeri ukupne učinke turizma.

Satelitska bilanca izrađena za 2016. godinu još je jednom potvrdila izrazito visoki značaj turizma za ukupno nacionalno gospodarstvo, neovisno da li se radi o izravnim ili neizravnim učincima. Činjenica da turizam Hrvatske ukupno generira 317.000 radnih mjesta, od kojih 108.000 direktno u sektoru, a preostalih 209.000 u o turizmu ovisnim i povezanim djelatnostima što predstavlja 20% svih radnih mjesta u Hrvatskoj, samo je jedan je od pokazatelja značaja sektora.

Turizam je 2016. godine sa svojim ukupnim učincima doprinio ukupnom bruto domaćem proizvodu Hrvatske sa gotovo 17 posto, a učešće bruto dodane vrijednosti turizma i povezanih djelatnosti u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti nacionalnog gospodarstva je visokih 24 posto.

HUT vjeruje da će se prilikom izrade naredne Satelitske bilance dodatno iznaći način mjerenja učinaka turista u područjima koja ovog puta nisu izmjerena, kao što su cestarine, rent-a-car, putnički prijevoz u destinaciji, zdravstvene usluge i primjerice parking. Ta potrošnja će dodatno povećati ostvarene učinke turizma.

Podaci koji objektivno pokazuju ukupne učinke turizma na nacionalno gospodarstvo daju nam za pravo očekivati da će turizam postati fokus strateškog promišljanja razvitka Republike Hrvatske.