05 07

Kako poreznom reformom potaknuti investicije?

Jutarnji list 5. srpnja 2018.: U fokusu rasprave u sklopu okruglog stola pod nazivom Kako poreznom reformom potaknuti investicije?, koju su u srpnju ove godine održali Hrvatska udruga turizma i HUP, u suradnji s Jutarnjim listom, bilo je smanjenje poreznih opterećenja s ciljem privlačenja većih ulaganja. To se posebno odnosi na turizam, djelatnost koja čini gotovo petinu hrvatskoga gospodarstva.

Hotelijeri i ugostitelji nedavno su izašli sa zahtjevom da im se stopa PDV-a smanji na 10 posto. Bez toga, upozorili su, Hrvatska bi do 2030. mogla ostati bez 2,5 milijarde eura turističkih investicija.

Više informacija na linku..