13 06

TURISTIČKI IMPULS Q2 2022

Nakon stanke uzrokovane pandemijom, ponovno smo pokrenuli izradu publikacije Turistički impuls koja analizira ključne trendove u turizmu u narednom kvartalu. Turistički impuls Q2 2022 poseban fokus stavlja na utjecaj znatnog povećanja troškova na rezultate turističkih kompanija.

Publikacija je dostupna na poveznici