01 10

Priopćenje u vezi objavljenih tekstova Nacrta prijedloga Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Nacrta prijedloga Zakona o turističkoj pristojbi i Nacrta prijedloga zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Zagreb, 1. listopada 2018. – Hrvatska udruga turizma pozdravlja početak promjena u ustrojstvu i funkcioniranju sustava turističkih zajednica koje su najavljene u objavljenim nacrtima prijedloga zakona.

Pri tome posebno naglašavamo kako svaka promjena treba ići prema jačanju konkurentnosti hrvatskog turizma i biti kreirana i provedena u suradnji sa cijelim sektorom. Nažalost, to nije bio slučaj u pripremi ovih zakonskih prijedloga, kao ni prethodnih kada se u dvije godine visina boravišne pristojbe, bez ikakve strukturne i detaljne analize i konzultacija sa sektorom, podizala čak dva puta.

Redefiniranje zadaća pojedinih razina sustava, ustrojstvo lokalnih turističkih zajednica na principima organizacije koja upravlja destinacijom, konkretno financijsko poticanje udruživanja turističkih zajednica, decentralizacija raspodjele prikupljenih sredstava, utvrđivanje maksimalnog iznosa koji može biti korišten za plaće zaposlenih, početak obavljanja određenih gospodarskih djelatnosti te na taj način povećanje vlastitih prihoda obavljanjem aktivnosti na tržištu, ima potporu svih subjekata okupljenih u Hrvatsku udrugu turizma (HUT), a to su pored dvije najpoznatije strukovne udruge (Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske i Kamping udruga Hrvatske) i najveće hotelske kompanije Hrvatske koje ostvaruju 70% ukupnog prihoda hotelijerstva Hrvatske.

HUT smatra kako prijedlog smanjivanja udjela pojedinog člana turističke zajednice s postojećih 40% na 25% nije prihvatljiv, budući će se na taj smanjiti udio turističkih djelatnika u Skupštinama lokalnih zajednica, a odluke će potencijalno donositi ljudi koji nisu izravno vezani za turizam. Možemo razumijeti intenciju zakonodavca da niti jedan član nema natpolovičnu većinu u Skupštini turističke zajednice, no držimo kako će predloženo daljnje smanjivanje na 25% biti kontraproduktivno. Želimo li povećavati kvalitetu hrvatskog turizma, trebamo omogućiti da u turističkim tijelima sjede stručni turistički djelatnici. Pored toga, podsjećamo kako već postoji ograničenje kojim se ukupno uplaćena boravišna, odnosno turistička pristojba, ograničava na 25% od ukupno uplaćenog.

Držimo kako treba snažnije (s većim sredstvima) financijski stimulirati udruživanje turističkih zajednica jer je u puno slučajeva nužno, radi efikasnosti i tržišne logike, na razini turistički prepoznatljivog područja ili regije, obavljati poslove promocije te razvoja novih proizvoda, kako je prijedlogom Zakona predviđeno.

Na koncu, ocjenjujemo kako su predložene promjene kvalitetan iskorak u odnosu na sadašnje stanje, ali očekujemo kontinuirana unaprijeđenja zakonodavnog okvira funkcioniranja turističkih zajednica kao odgovor na sve zahtjevnije tržišne izazove koji očekuju cijeli turistički sektor.