03 07

 

Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu otvorit će 3 milijarde eura investicija u turizmu 

Poreč, 1.srpnja 2019. - Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu otvorit će vrata značajnim investicijama u turizam i donijeti veliku korist sektoru, poručili su sudionici stručnog skupa 'Investicijski potencijal turističkog zemljišta' održanog u organizaciji Hrvatske udruge turizma i Lider Media.

Ministar državne imovine Goran Marić u uvodnom izlaganju istaknuo je kako sadašnji zakon o turističkom zemljištu, donesen 2010., zbog nedorečenosti i teške provedivosti nije zaživio u praksi. Zbog lošeg zakona, dodao je, bilo je nemoguće planirati i razvijati dugoročnu strategiju, investirati i zapošljavati.

"U Hrvatskoj je službeno registrirano 77 kampova površine 14,5 milijuna kvadratnih metara koji su bili predmet pretvorbe društvenih poduzeća i u kojima su objekti procijenjeni, a zemljište ispod objekata i oko objekata nije. To zemljište vrijedi oko šest milijardi kuna", kazao je Marić i istaknuo kako će stupanjem na snagu novoga zakona automatizmom svaki korisnik kampa biti u zakonskom zakupu i znat će se cijena po kojoj će plaćati zakupninu za zemljište, ali isto tako znat će se kome idu prihodi, pri čemu će više dobivati i jedinice lokalne samouprave.

"Turistički sektor iznimno je zadovoljan nakanom države da se pitanje zemljišta konačno riješi jer je to velik razvojni investicijski potencijal koji osigurava stabilne prihode državi i lokalnim jedinicama. Koncept napuša model suvlasničke zajednice i predviđa 50-godišnji zakup, čime se može osloboditi sav investicijski potencijal turističkog sektora Hrvatske koji se procjenjuje između 3 i 5 milijardi eura", rekao je Ostojić.

S Ostojićem se složio i ministar turizma Gari Cappelli koji je istaknuo kako će investicije omogućiti i otvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta: "Do sada su tvrtke uz rizik išle dalje, a ovim prijedlogom zakona konačno će znati koliko i u što mogu investirati", zaključio je Cappelli.