Turistički impuls je prva redovna publikacija o ključnim trendovima u hrvatskom turizmu koju će HUT izrađivati ​​kvartalno. Cilj ove publikacije jest ukazati na mogućnosti za snažniji rast hrvatskog turizma, upozoriti na izazove koji mu predstoje i ponuditi rješenja kroz poticanje rasprave među ključnim donositeljima odluka u sektoru.