Upravni odbor Hrvatske udruge turizma:

Predsjednik HUT-a:

  • Tomislav Popović

Članovi HUT-a:

  • Tomislav Popović
  • Željko Kukurin
  • Sanjin Šolić
  • Goran Zrilić
  • Zrinka Bokulić
  • Marin Kirin
  • Tonči Boras
  • Reuel Slonim
  • Frane Skoblar